FOREDRAG


Tilstedeværelse, selvledelse og stressmestring
Mar
30
to Feb 5

Tilstedeværelse, selvledelse og stressmestring

TILSTEDEVÆRELSE, SELVLEDELSE OG STRESSMESTRING

Foredraget kan tilpasses individuelle behov

Lengde 45-90 min

For å leve et godt liv må vi lære oss å skille mellom det vi kan gjøre noe med og det vi ikke kan gjøre noe med. Neste skritt er å lære seg å gi slipp på alt i livet som er bortenfor vår kontroll OG så vende oppmerksomheten og kreftene våre til de elementene ved livet som vi faktisk kan påvirke.

Mindfulness-trening fører til økt indre ro og en større bevissthet om egne tanke- og følelsesmønstre. På sikt lærer vi gjennom denne treningen å akseptere ting slik de er, og å gi slipp på alt vi ikke får gjort noe med. Dette gir en dyp indre ro og samtidig et mer fleksibelt og konsentrert sinn.

DU VIL BLANT ANNET LÆRE DETTE

  • Hva er mindfulness?
  • Mindfulness-trening i praksis; for indre ro, økt fokus og motstandskraft.
  • Hvordan du kan styre ditt eget fokus for å forsterke de gode opplevelsene, følelsene og relasjonene.
  • Hvordan du effektivt mestrer stress, frykt og bekymring.

HVA ER MINDFULNESS?

Kort fortalt handler mindfulness om å trene sinnet til å være tilstede her og nå, uten å bli styrt av tanker om fortid eller fremtid. Ved å trene sinnet på denne måten blir du i stand til å observere dine tanker og følelser snarere enn hele tiden å bli styrt av dem. Å trene sinnet til å være tilstede her og nå innebærer mange fordeler. Det er svært stressreduserende, fører til økt konsentrasjon og prestasjon, bedre søvn og helse.

FOR Å BOOKE ET FOREDRAG

tlf: 916 56 934

epost: viggo@mindfulliving.no

FOREDRAGSHOLDER

Viggo Johansen har hovedfag i filosofi ved Universitetet i Oslo samt 3 års videreutdannelse i kognitiv terapi ved Sct. Hans Hospital i Roskilde, Danmark. Han har 25 års erfaring med mindfulness-meditasjon. Fire av disse årene levde han som buddhistmunk (1994-1998). Siden 2006 har han jobbet med endringsprosesser i grupper og med enkeltpersoner over hele Europa.

Viggo har skrevet to bøker:

View Event →
Hvorfor sebraer ikke får magesår
Mar
30
to May 28

Hvorfor sebraer ikke får magesår

HVORFOR SEBRAER IKKE FÅR MAGESÅR

Foredraget kan tilpasses individuelle behov

Lengde: 45 - 90 minuter

Det moderne menneskets hjerne er omtrent 100 000 år gammel, og hjernen har i stor grad utviklet seg rundt det å overleve. Konsekvensen av dette i dag, FOR OSS ALLE, er at vi går rundt med en hjerne som er mer opptatt av å overleve enn å LEVE. På mange måter er den største trusselen mot vår helse og vårt velvære at vi går på gammel software!

Det er ikke lenger ville dyr, sult og krig som truer status quo, men tanker rundt sammenligning, prestasjon, grubling og bekymring. Ved å forstå hvordan hjernen fungerer, kan du lære deg å spille på lag med den - og på den måten frigjøre mye mer av hjernes kapasitet, slik at du får gjort mer, med større kvalitet, og med mindre slitasje.

Grunnen til at sebraer ikke får magesår - det kan du høre mer om under foredraget...

FOR Å BOOKE ET FOREDRAG

tlf: 916 56 934

epost: viggo@mindfulliving.no

FOREDRAGSHOLDER

Viggo Johansen har hovedfag i filosofi ved Universitetet i Oslo samt 3 års videreutdannelse i kognitiv terapi ved Sct. Hans Hospital i Roskilde, Danmark. Han har 25 års erfaring med mindfulness-meditasjon. Fire av disse årene levde han som buddhistmunk (1994-1998). Siden 2006 har han jobbet med endringsprosesser i grupper og med enkeltpersoner over hele Europa.

Viggo har skrevet to bøker:

View Event →