Back to All Events

Hvorfor sebraer ikke får magesår


HVORFOR SEBRAER IKKE FÅR MAGESÅR

Foredraget kan tilpasses individuelle behov

Lengde: 45 - 90 minuter

Det moderne menneskets hjerne er omtrent 100 000 år gammel, og hjernen har i stor grad utviklet seg rundt det å overleve. Konsekvensen av dette i dag, FOR OSS ALLE, er at vi går rundt med en hjerne som er mer opptatt av å overleve enn å LEVE. På mange måter er den største trusselen mot vår helse og vårt velvære at vi går på gammel software!

Det er ikke lenger ville dyr, sult og krig som truer status quo, men tanker rundt sammenligning, prestasjon, grubling og bekymring. Ved å forstå hvordan hjernen fungerer, kan du lære deg å spille på lag med den - og på den måten frigjøre mye mer av hjernes kapasitet, slik at du får gjort mer, med større kvalitet, og med mindre slitasje.

Grunnen til at sebraer ikke får magesår - det kan du høre mer om under foredraget...

FOR Å BOOKE ET FOREDRAG

tlf: 916 56 934

epost: viggo@mindfulliving.no

FOREDRAGSHOLDER

Viggo Johansen har hovedfag i filosofi ved Universitetet i Oslo samt 3 års videreutdannelse i kognitiv terapi ved Sct. Hans Hospital i Roskilde, Danmark. Han har 25 års erfaring med mindfulness-meditasjon. Fire av disse årene levde han som buddhistmunk (1994-1998). Siden 2006 har han jobbet med endringsprosesser i grupper og med enkeltpersoner over hele Europa.

Viggo har skrevet to bøker: