Back to All Events

8-ukers kurs i mindfulness (Oslo) - TRINN 2, oppstart 7. februar


Ønsker du å ta din egen mindfulness-praksis et skritt videre?

Har du fått en smak av hva det vil si å leve med ro i sinnet, men ønsker å trenge dypere inn i muligheten av å leve uten stress og indre konflikt? 

Har du begynt å ane potensialet i meditasjon, men ønsker å kultivere en sterkere og mer regelmessig egen praksis?

Dette er et kurs for litt øvede og viderekommende i mindfulness. For deg som ønsker å gå inn i "the art of meditation." Det er en jobb å gjøre, men i andre enden er dyp indre ro og velvære.  

Vi går blant annet gjennom temaer som:

 • det autentiske selvet

 • konsentrasjons-meditasjon (samatha)

 • innsikts-meditasjon (vipassana)

 • empati og medfølelse - som en strukturert praksis

Mindfulness-meditasjon kan deles inn i tre kategorier: øvelser som kultiverer konsentrasjon, øvelser som kultiverer innsikt, og øvelser som kultiverer empati og medfølelse. På dette kurset går vi inn i alle tre, både praktisk og teoretisk.

Konsentrasjonstrening innebærer å holde oppmerksomheten på ett punkt inntil sinnet faller til ro, mens innsiktstrening er en direkte og erfaringsbasert undersøkelse av mentale og fysiske prosesser slik de oppstår og forsvinner i øyeblikket. Trening i empati og medfølelse handler grunnleggende sett om å bryte ut av vår sterke trang til å være selv-sentrerte - at hele verden snurrer rundt jeg, meg og mitt (som hvis du ser litt dypere enn vanlig, er det som binder oss til lidelse).

Når oppmerksomheten begynner å slippe taket rundt en sterk selv-sentrering, begynner sinnet å åpne seg. Det er først da det gir mening å snakke om at du hverken er kroppen din eller sinnet ditt. Det er det vi mener med det autentiske selvet; en selvfølelse som går dypere enn kroppen din og din personlige historie. Det autentiske selvet er forankret i dyp indre stillhet - og er urokkelig. Når dette "stedet" i deg selv blir din egen levende og direkte erfaring, er det naturlig å leve i tillit og ikke frykt, hengivenhet snarere enn tvil, ro og åpenhet heller en bekymring og grubling.

For å få virkelig nytte av mindfulness-meditasjon, er egen praksis alfa og omega. Dette kurset forutsetter egen-praksis 30 minutter hver dag gjennom hele kursperioden.

Du vil blant annet lære dette:

 • Dem fem hindringene til meditasjon, og hvordan du overkommer dem.

 • Hvordan praktisere konsentrasjon og innsikt samtidig.

 • Hvordan gjøre din egen praksis levende, slik at hver eneste situasjon i dagliglivet kan reflektere praksisen din.

 • At det ikke bare er mulig, men naturlig, å leve med et rolig sinn.

 • At livsglede er din naturlige tilstand, og hvordan overgangen fra å leve i bekymring/grubling til ro/livsglede skjer.

Praktisk informasjon for 8-ukers kurset:

 • Kurset starter torsdag 7. februar og øvrige kursdatoer er 21. og 28. februar, 7. og 28. mars, 4. og 25. april, og 2. mai. Til sammen 8 ganger.

 • Kurset holdes i lokalene til “Livslyst & Motivasjon,” i Kirkeveien 67, Oslo. Se link.

 • Vi holder på fra 18.15 – 20.45 alle dager.

 • Pris: kr. 5.900,-

Kursholder

Portrett_2015.png

Viggo Johansen er en av Norges mest erfarne lærere og utøvere av mindfulness. Han har hovedfag i filosofi ved Universitetet i Oslo samt 3 års videreutdannelse i kognitiv terapi ved Sct. Hans Hospital i Roskilde, Danmark.

Han har 25 års erfaring med mindfulness-meditasjon. Fire av disse årene levde han som buddhistmunk (1994-1998). Siden 2006 har han jobbet med endringsprosesser i grupper og med enkeltpersoner over hele Europa. 

Viggo har skrevet bøkene ”Indre stillhet - Å leve mindfulness”, Arneberg Forlag 2013 og "Stille vitne: mindfulness-meditasjon", Arneberg Forlag 2015.

PÅMELDING

Navn *
Navn