Back to All Events

Inspirasjonsdag i Horten - "Lykkefellen"

Lykkefellen

Ta livet og øyeblikket tilbake

Med undervisning av Viggo Johansen og sang av Hege Bålsrød.

KNUT, Storgata 15, Horten

 

Har du havnet i lykkefellen?

”Lykkefellen” henviser til en overbevisning om at hvis jeg ikke har en god følelse hele tiden, så er det noe galt – i verste fall noe galt med meg; OG, at jeg burde kunne kontrollere mine egne tanker og følelser – og hvis jeg ikke klarer det, er det noe galt med meg.

Denne dagen vil du lære det som faktisk er sant:

Vi bærer på en hjerne som er programmert for overlevelse, og som derfor er ekstremt opptatt av avvik – som igjen gir opphav til mange vanskelige tanker og følelser. Tanker og følelser kan ikke kontrolleres – derimot kan vi lære oss å leve MED dem.

For å leve et godt liv må vi lære oss å skille mellom det vi kan gjøre noe med og det vi ikke kan gjøre noe med. Neste skritt er å lære seg å gi slipp på alt i livet som er bortenfor vår kontroll OG så vende oppmerksomheten og kreftene våre til de elementene ved livet som vi faktisk kan påvirke.

Du vil blant annet lære dette

  • Hvis jeg ikke kan kontrollere mine egne tanker og følelser, hvordan skal jeg forholde meg til dem da?
  •  Hvordan du effektivt mestrer stress, frykt og bekymring.
  • Slutt å overleve, begynn å leve. Nå!

På lag med hjernen

Det moderne menneskets hjerne er om lag 100 000 år gammel, dvs. hjernen har ikke endret seg nevneverdig på lang, lang tid. Derimot er det mye annet som har endret seg på 100 000 år. Med en hjerne som er programmert for overlevelse, i møte med en verden hvor informasjonsmengden bare øker, trenger vi alle gode og oppdaterte verktøy for selvledelse.

 

Billetter kan kjøpes HER

 

Kursholder: Viggo Johansen

Viggo Johansen har hovedfag i filosofi ved Universitetet i Oslo samt 3 års videreutdannelse i kognitiv terapi ved Sct. Hans Hospital i Roskilde, Danmark.

Han har 24 års erfaring med mindfulness-meditasjon. Fire av disse årene levde han som buddhistmunk (1994-1998). Siden 2006 har han jobbet med endringsprosesser i grupper og med enkeltpersoner over hele Europa.

Viggo har skrevet bøkene:

”Indre stillhet - Å leve mindfulness”, Arneberg Forlag 2013

"Stille vitne: mindfulness-meditasjon", Arneberg Forlag 2015