Back to All Events

De to tidene og den tredje, 5. - 7. februar 2016


"De to tidene og den tredje" er en foredragsserie i tre deler laget av Vigdis Garbarek og Viggo Johansen. Foredragene beskriver tre forskjellige synsmåter på eksistensen, som korresponderer med menneskets tre naturer:

  1. Vår adskilte natur (den første tiden)
  2. Vår tillits-natur (den andre tiden)
  3. Vår våkne natur (den tredje)

Kurset begynner fredag ettermiddag med "den første tiden" - et 1-times foredrag. Resten av kvelden er satt av til spørsmål og svar. Vi følger samme formatet lørdag (den andre tiden) og søndag (den tredje). 

Vi serverer kaffe og te samt noe smått å spise (kjeks, nøtter, frukt), men det du trenger av mat utover dette må du ta med selv. Det blir satt av en time til lunsj lørdag og søndag.

Vi holder på hver av dagene inntil rommet er tomt for spørsmål, men en tentativ timeplan kan være som følgende:

Fredag 5. feb: kl. 17 - 21

Lørdag 6. feb: kl. 11 - 17

Søndag 7. feb: kl 11 - 17

Praktisk informasjon:

Sted: Sagveien 28, Oslo

Pris: kr. 2400,-

"Det var en gang en mann som bar navnet Menneske, men lød navnet maske.

Når hans indre sa:  Menneske,  hørte han det ikke, men når verden sa: maske,  lyttet han oppmerksomt.

Hvordan skal menneske finne sitt Menneske.

Vi begir oss ut på denne lange reisen: maskefall og Menneskefødsel.

 

I møte mellom masken og Mennesket oppstår kampen. 

Slik står du hvert øyeblikk i valget, Menneske eller maske, fylde eller savn.

Livsfrykten driver oss fra skanse til skanse. 

Vår trang til å unngå og vår trang til det foretrukne holder oss fengslet i fryktens univers.

 

Vet du at du er født til frihet

Vet du at frykten for lidelse har fengslet deg

Vet du at årsaken til frykten er ditt uforløste Selv

Vet du at veien til frihet går gjennom det uvisse

Vet du at det er bare når du gir deg det uvisse i vold, at du viser deg selv ditt mot og din vilje.

 

Lykten som lyser på din livsvei,  har sete i ditt hjerte og bærer navnet ”Ærlighet mot deg Selv, ditt Selv.” 

Med dette er vi alle gitt mulighet til maskefall og Menneskefødsel."

 

Vigdis Garbarek hadde et skifte av bevissthet for 25 år siden. Dette har hun skrevet om i boken ”Vågestykket” som kom ut i 1996. Hun har også skrevet boken ”Veien til Deg Selv” (1992), en samling korte tekster som peker mot menneskets indre kjerne. Vigdis’ tredje bok ”Samtale” er en dialog mellom en Mester og dennes elev. ”Samtale” gjør rede for menneskets sanne uttrykk. I hennes siste utgivelse, ”Veien” (2013), er disse tre tekstene samlet i én bok.

Viggo Johansen har hovedfag i filosofi ved Universitetet i Oslo samt 3 års videreutdannelse i kognitiv terapi ved Sct. Hans Hospital i Roskilde, Danmark.

Han har 23 års erfaring med mindfulness-meditasjon. Fire av disse årene levde han som buddhistmunk (1994-1998). Siden 2006 har han jobbet med endringsprosesser i grupper og med enkeltpersoner over hele Europa.

Viggo har skrevet to bøker:

"Indre stillhet - å leve mindfulness", Arneberg Forlag 2013

"Stille vitne: mindfulness-meditasjon", Arneberg Forlag, 2015

PÅMELDING:

Navn *
Navn