Back to All Events

1-ÅRIG FORDYPNING I MINDFULNESS - begynner aug. 2018


Dette er en 1-årig fordypning for deg som allerede er instruktør i mindfulness ELLER som har tilsvarende bakgrunn (dvs. god personlig erfaring med meditasjon), og som ønsker videre utvikling i egen praksis. Fordypningen skjer over fire 7-dagers retreater, fordelt over ett år - altså 28 dager til sammen. Temaet for de fire samlingene er de fire fundamentene i mindfulness:

  • Mindfulness på kropp
  • Mindfulness på følelser
  • Mindfulness på sinnet
  • Mindfulness på virkelighetens natur

Samlingene blir avholdt på Renskaug Vertsgård i Lier.

Gjennomføring

Samlingene vil bestå av undervisning i sentrale temaer innenfor de fire fundamentene i mindfulness, innføring i sentrale øvelser for å skape innsikt i de fire fundamentene, refleksjoner knyttet til sentrale temaer, samt fokus på hvordan dette kan benyttes i egen hverdag.

Mellom samlingene

Det forutsettes intensiv praktisk trening mellom samlingene, samt inngående studier av pensumlitteratur. Med intensiv praktisk trening menes minimum 60 minutters mindfulness-meditasjon daglig.

Datoer

Samling 1, 26. august - 01. september 2018

Samling 2, 11. november - 17. november 2018

Samling 3, 17. februar - 23. februar 2019

Samling 4, 05. mai - 11. mai 2019

Instruktører

Ivar Vehler & Viggo Johansen

Vigdis Garbarek er med som instruktør på samling 4

Pris

kr 12 500,- per samling inkl kost og losji. Kursbeløpet inkluderer bøkene: Indre stillhet av Viggo Johansen, Veien av Vigdis Garbarek, Zen i busekytingens kunst av Eugen Herrigel, Det mystiske mennesket av Jens Oscar Jensen og Milarepa av Henrik Mathisen. Vi fakturerer halve totalbeløpet to ganger i løpet av året. Transportkostnader kommer i tillegg.

PÅMELDING

Navn *
Navn