Back to All Events

Én dag med mindfulness - onsdag 29. november 2017

 • Mindful Living 15 Øvre Vollgate Oslo, Oslo, 0158 Norway (map)

KURS I OSLO - ONSDAG 29. NOVEMBER 2017

Økende arbeidsmengde og kortere tidsfrister er store utfordringer i dagens arbeidsliv. Uten effektive verktøy til å håndtere presset kan det gå ut over vår emosjonelle og fysiske velvære, både hjemme og på jobb. Til tross for dette har vi alle potensiale til å håndtere våre daglige utfordringer, og å gjøre det med fokus, effektivitet, vennlighet og glede.

 • Du kan trene ditt eget sinn til å være til stede her og nå.
 • Lær å gi slipp på alle ”stresstankene” i hodet.
 • Ta en ting av gangen – uten stress.

Hva er mindfulness?

Kort fortalt handler mindfulness om å trene sinnet til å være tilstede her og nå, uten å bli styrt av tanker om fortid eller fremtid. Ved å trene sinnet på denne måten blir du i stand til å observere dine tanker og følelser snarere enn hele tiden å bli styrt av dem. Å trene sinnet til å være tilstede her og nå innebærer mange fordeler. Det er svært stressreduserende, fører til økt konsentrasjon og prestasjon, bedre søvn og helse.

Større effektivitet og mindre slitasje:

 • Hva er det som stjeler tiden din? Øk din effektivitet med mindfulness.
 • Teknikker til å bevare fokus og konsentrasjon til tross for travelhet.

Praktisk informasjon for kurset:

 • Vi holder på fra 10.00 – 16.00 (én time lunsj midt på dagen).
 • Pris: kr. 1.900,-

Kursholder: Viggo Johansen

Viggo Johansen har hovedfag i filosofi ved Universitetet i Oslo samt 3 års videreutdannelse i kognitiv terapi ved Sct. Hans Hospital i Roskilde, Danmark.

Han har 24 års erfaring med mindfulness meditasjon. Fire av disse årene levde han som buddhistmunk (1994-1998). Siden 2006 har han jobbet med endringsprosesser i grupper og med enkeltpersoner over hele Europa. 

Viggo har skrevet bøkene ”Indre stillhet - Å leve mindfulness”, Arneberg Forlag 2013 og "Stille vitne: mindfulness-meditasjon", Arneberg Forlag 2015.

PÅMELDING

Navn *
Navn

Forskning på mindfulness:

bedre fysisk, mental, og emosjonell helse

Selv om mindfulness på mange måter er enkelt, er det mange fordeler ved en regelmessig praksis. På et fysisk nivå viser det seg at mindfulness meditasjon er

 • svært stressreduserende,
 • reduserer kortisol,
 • stabiliserer blodtrykket, og,
 • styrker immunforsvaret.

I tillegg har det vist seg svært virkningsfullt i smertebehandling. Rent kognitivt fører mindfulness til

 • redusert grubling og bekymring,
 • mens evnen til å være nærværende øker.

Fra et emosjonelt ståsted blir man mer følelsesmessig balansert, mens motstandskraften blir sterkere. Det er også gjort forskning som viser signifikante bedringer både når det gjelder

 • depresjon, og,
 • angstlidelser.

Selv om denne forskningen fortsatt er i en tidlig fase, begynner det å tegne seg et kraftig bilde av de mange helsemessige fordelene ved å praktisere mindfulness.

Mindfulness og hjernen

Hjerneforskning viser at mindfulness meditasjon endrer hjernens struktur i betydelig grad. Disse positive endringene spores ikke bare hos munker som har meditert tusenvis av timer, men også hos mennesker som lever vanlige, hektisk liv. Bare ved 30 minutters daglig mindfulness meditasjon over en periode på åtte uker, ser vi positive endringer i hjernen.

Mindfulness har en betydelig innvirkning på det limbiske systemet, det vil si hjernens emosjonelle system. Spesielt har det vist seg at mindfulness-meditasjon reduserer aktivitet i amygdala, en region i hjernen som er svært aktiv under stress og som er viktig når vi prosesserer frykt. For eksempel viser det seg at mennesker med en veldig aktiv amygdala sliter mer med angst og depresjon.

Kanskje enda mer interessant er det at mindfulness-meditasjon kan endre størrelsen på amygdala. En undersøkelse på svært stressede mennesker som hadde hektiske jobber med stor arbeidsbelastning, viste at åtte ukers mindfulness-trening førte til at amygdala faktisk ble mindre i størrelse sammenlignet med kontrollgruppe. Reduksjonen hadde sammenheng med mindre oppfattet stress.

Det er også funn som viser at mindfulness bidrar til å redusere emosjonell aktivitet ved å øke aktiviteten i den prefrontale cortex (PFC). PFC er en region i hjernen unik for mennesket, og den styrer aktiviteter som planlegging, abstrakt tenkning og regulering av følelser. De som lider av post-traumatisk stress for eksempel, har en overaktiv amygdala og en underaktiv PFC. Konsekvensen av dette er sterke emosjonelle opplevelser og dårlig evne til å håndtere dem.

Flere studier indikerer at mindfulness meditasjon bedrer funksjonen i PFC. Det er også funn som tilsier at mindfulness øker aktiviteten i anterior cingulate cortex – en del av hjernen som er nært knyttet til PFC og som er viktig for opplevelsen av empati og evnen til å ta valg. Når disse områdene viser høyere aktivering, rapporterer deltakere om bedre emosjonell stabilitet og mindre emosjonell aktivering.

Oppsummering

Mindfulness er en mulighet for hjernen til å både bli sterkere og til å fungere bedre. Det er som å ta hjernen på helsestudio. Forskningen viser også med all tydelighet at vi ikke trenger å meditere i timevis for at det skal gi resultater. Kun ti minutter daglig gir god effekt. Det viktigste er regelmessighet. Akkurat som på alle livets områder.

Selv om det er til god hjelp å sette av tid hvor man kan være alene og uforstyrret for å praktisere mindfulness, er denne våkne formen for tilstedeværelse noe som kan integreres i enhver situasjon. Uansett hvor du er og hva du gjør, hvis oppmerksomheten din er et annet sted blir kvaliteten på det du faktisk opplever heller dårlig. De siste 20 års forskning viser med all tydelig klarhet at å sette av litt tid hver dag til mindfulness, er en verdifull investering i din fysiske, mentale og emosjonelle helse.