Back to All Events

1-årig videreutdanning i mindfulness - TRONDHEIM


1-ÅRIG VIDEREUTDANNING I MINDFULNESS

I denne ett-årige fordypningen i mindfulness går vi til kjernen – til de fire fundamentene i mindfulness: 

 • Mindfulness på kropp
 • Mindfulness på følelser
 • Mindfulness på sinnet
 • Mindfulness på virkelighetens natur

Vi inviterer til å gå dypere enn prestasjon og anstrengelse – til det innerste i mennesket, hvor ”være” er et sterkere ord enn ”gjøre.”

4 SAMLINGER OVER ETT ÅR

Fordypningen skjer over fire 4-dagers retreater, fordelt over ett år - altså 16 dager til sammen. Alle samlingene blir avholdt ved Zenit Yoga.

SAMLING 1: 5-8. oktober 2017

SAMLING 2: 7-10. desember 2017

SAMLING 3: 15-18. mars 2018

SAMLING 4: 24-27. mai 2018

GJENNOMFØRING

Samlingene vil bestå av undervisning i sentrale temaer innenfor de fire fundamentene i mindfulness, innføring i flere sentrale øvelser for å skape innsikt i de fire fundamentene, refleksjoner knyttet til sentrale temaer, samt fokus på hvordan dette kan benyttes i egen hverdag.

ØVELSER SOM BRUKES VIL BLANT ANNET VÆRE:

 • Yoga-asanas - spesielt tilpasset som en forberedelse til meditasjon. 
 • Pranayama.
 • Mindfulness-meditasjon. 
 • Gående meditasjon.
 • Kroppsskanning.
 • Sacrum-pust.
 • Fullverdig yogisk pust.

MELLOM SAMLINGENE

Det forutsettes intensiv praktisk trening mellom samlingene, samt inngående studier av pensumlitteratur. Med intensiv praktisk trening menes minimum 60 minutters mindfulness-meditasjon daglig.

FORKUNNSKAPSKRAV

Dette er en fordypning for deg som allerede er instruktør i mindfulness eller yoga, eller som har tilsvarende bakgrunn (dvs. god personlig erfaring med meditasjon), og som ønsker videre utvikling i egen praksis. 

DAGLIG PROGRAM

09.00 – 10.00 Yoga

10.00 – 10.30 Pranayama

10.30 – 11.00 Meditasjon

11.00 – 11.30 PAUSE

11.30 – 12.30 Undervisning/refleksjon 

12.30 – 13.30 LUNSJ

13.30 – 15.00 Undervisning/refleksjon 

15.00 – 15.30 PAUSE

15.30 – 17.00 Undervisning/refleksjon 

17.00 – 18.00 Meditasjon

PENSUMLITTERATUR

Indre stillhet, av Viggo Johansen
Stille vitne, av Viggo Johansen
Veien, av Vigdis Garbarek
Spinal Breathing Pranayama, av Yogani
The Secret of the Yoga Sutra, av Pandit Rajmani Tigunait 

PRIS

Kr 23 000,- for hele videreutdanningen, dette inkluderer lunsj på samlingene.
Ved påmelding betales kr 5000. Resten av beløpet faktureres to ganger à 9 000 i løpet av året. 

PÅMELDING

Påmelding via nettsiden til Zenit Yoga: www.zenityoga/pamelding

Kr 5000 i påmeldingsavgift. Når påmelding er gjennomført sendes en epost til info@zenityoga.no med en kort beskrivelse av tidligere erfaring og motivasjon for å søke.

Det er begrenset antall plasser på utdanningen. 

KURSLEDER

Viggo Johansen har hovedfag i filosofi ved Universitetet i Oslo samt 3 års videreutdannelse i kognitiv terapi ved Sct. Hans Hospital i Roskilde, Danmark. Han har 25 års erfaring med mindfulness-meditasjon. Fire av disse årene levde han som buddhistmunk (1994-1998). Siden 2006 har han jobbet med endringsprosesser i grupper og med enkeltpersoner over hele Europa.

Viggo har skrevet to bøker:

ZENIT YOGA

Lærere ved Zenit Yoga vil stå for yogapraksisen på utdanningen. Zenit har også ansvaret for det administrative og tar imot påmeldingene.

Alle samlingene foregår i Zenit Yoga sine lokaler i Nedre Bakklandet 58.

Hjemmeside: www.zenityoga.no Epost: info@zenityoga.no Telefon: 47365625