Back to All Events

Avansert Yoga Praksis (AYP), 8-ukers kurs


”Be the creator of your own destiny”

Avansert Yoga Praksis (AYP) er for alle, både for deg som aldri har gjort yoga før, og for deg som ønsker å ta yoga-praksisen din et skritt videre og dypere. Kurset passer også godt for de som tidligere har tatt kurs i mindfulness, og som ønsker å integrere yoga-asanas og pranayama i sin praksis. Ordet ’avansert’ henviser til en form for yoga som går utover kun fysiske bevegelser, og hvor du begynner å jobbe med din egen livsenergi (prana) direkte. Hvis du ønsker virkelig endring i livet ditt, må du jobbe på flere nivåer – kropp, følelser, sinn og livsenergi – alle disse må berøres samtidig.

AYP er et moderne yoga-system, men like fullt trofast mot helheten og dybden i hva yoga faktisk er – en indre vitenskap som skaper harmoni mellom alle aspektene i et menneske; kropp, sinn og ånd.

Livet ditt vil ikke (egentlig) endre seg selv om din ytre situasjon endrer seg; være seg ny jobb, ny kjæreste eller ny nese. Din livserfaring vil kun endre seg hvis din energetiske kropps-funksjon endrer seg; det vil si hvordan du tenker, føler og responderer på livet rundt deg. Hvis du bytter jobb, eller endrer på kroppsdelene dine, kan det hende andre mennesker vil se annerledes på deg, men det endrer ikke hvordan du ser på deg selv. Din egen erfaring av hvordan du ser på deg selv endrer seg kun med i hvor stor grad du lever i harmoni med universelle lover.

Dypest sett handler yoga om å komme i en indre form for balanse som er i fullstendig harmoni med livet for øvrig, slik at det skarpe skillet mellom indre og ytre faller bort. På veien dit vil naturlige bivirkninger av yoga være; indre ro, dyp glede, takknemlighet, åpenhet og varme for omgivelsene – rett og slett det vi forbinder med et godt liv. Dette kan kanskje høres voldsomt ut, men er erfaringen til millioner av mennesker, både i dag og i tidligere tider. Uansett handler ikke yoga om å tro på noe som er utenfor din egen erfaring, men snarere om å erfare selv – gjennom yoga-praksis. Så alt er i våre egne hender.

Kurset vil bestå av

 • Yoga-asanas (fysiske øvelser)
 • Pranayama (puste-øvelser)
 • Meditasjon
 • Samyama (stillhet i bevegelse)
 • Dybdeavspenning
 • Yoga-filosofi

Hver kurskveld vil inneholde alle disse elementene, og vil hovedsakelig bestå av praksis. Vi vil også gå gjennom litt yoga-filosofi hver kurskveld, men kun for å sette øvelsene i kontekst, så det blir ikke tung og vanskelig filosofi. I løpet av de 8 kurskveldene vil vi bygge en sammenhengende praksis, hvor alle elementene er inkludert, og likevel innenfor en tidshorisont som er mulig å gjennomføre i et moderne liv.

En full praksis-sesjon vil bestå av 45 minutter asanas, 10 minutter pranayama, 20 minutter meditasjon og 5 minutter dybdeavspenning – til sammen 1 time og 20 minutter.

I tillegg vil det bli lært bort en kortere asana-sekvens på 20 minutter, og én på 10 minutter – slik at det er mulig å gjennomføre en fullverdig yoga-sekvens på 45 minutter.

Praktisk informasjon

 • Kurset holdes ved Oslo Naprapatklinikk som ligger i Sørkedalsveien 90A.
 • Kurset starter mandag 26. februar. Øvrige datoer, 5., 12., og 19. mars, 9., 16., 23. og 30. april.
 • Vi holder på fra 18.30 – 20.30 alle dager.
 • Pris: kr. 4.900,-
 • Max antall deltakere er 16 stk.

LÆRERE

Viggo Johansen og Vivian Choi vil undervise på dette kurset. Viggo vil undervise i pranayama, meditasjon og yoga-filosofi, mens Vivian vil være ansvarlig asanas-praksisen.

Viggo har 25 års erfaring med meditasjon og er autorisert lærer i AYP. Vivian (500 RYT) har sin grunn-utdannelse fra Siddhi Yoga i India og videreutdanning fra Bryce Yoga.

PÅMELDING

Navn *
Navn

For alle mellom 16 og 80

Dette er et kurs som passer for alle mellom 16 og 80. Det eneste kriteriet som er viktig, er at du er interessert i å utvikle deg selv – og med utvikling mener jeg bevisstgjøring.

Det er mange i dag som forbinder yoga med kompliserte og akrobatiske kroppslige positurer, og derfor trekker konklusjonen ”det er ikke noe for meg.” Sannheten er at yoga har lite eller ingenting med kompliserte positurer å gjøre; en yoga-asana kan tilpasses alle, og du vil få veldig mye igjen for det selv om du ikke klarer å få hendene ned i gulvet. Så ikke la en eventuell stiv og lite fleksibel kropp hindre deg.

AYP passer også godt for deg som har tatt asana-praksisen din til et høyt nivå, og som ønsker å gå videre til yogaens indre vitenskap.

Asanas og yogasanas

En asana henviser til en hvilken som helst kroppslig positur. Blant disse er det noen særskilte positurer som er identifisert som yoga-asanas eller yogasanas. ’Yoga’ betyr det som tar deg til en høyere persepsjon av livet, og derfor kalles positurer som stimulerer til en høyere mulighet for ’yogasanas’.

Kroppen er et speil på det som skjer i sinnet. Hvis du er deprimert, holder du kroppen på en særskilt måte; og hvis du er redd på en helt annen måte. Når du er trygg og glad, vil det uttrykkes i kroppen på en tredje måte. Yogasanas baserer seg på denne nære forbindelsen mellom kropp og sinn, men tar utgangspunkt i kroppen – så ved å plassere kroppen i bestemte positurer kan du utvikle din egen evne til bevissthet. Du kan endre hvordan du føler og tenker, hvordan du forstår og erfarer livet, ved å holde kroppen på bestemte måter.

Yogasanas er ikke trening, men snarere subtile prosesser av å påvirke energien i kroppen i bestemte retninger. Derfor må de utføres med oppmerksomhet.

Pranayama

Pranayama er en term på Sanskrit som består av to ord, prana og ayama. Det oversettes noen ganger veldig løst som pusteøvelser, men peker egentlig mot noe mye dypere enn bare dette. Prana betyr livsenergi, og ayama betyr utvidelse, så pranayama er øvelser for å øke, ekspandere og utvikle din vitale livsenergi.

Regelmessig praksis av pranayama har en enormt vitaliserende effekt på kropp og sinn. I tillegg, ettersom pranayama virker direkte inn på det parasympatiske nervesystemet, har øvelsene en svært beroligende virkning på sinnet. På den måten kan vi si at pranayama bereder grunnen for meditasjon. I etterkant av yogasanas og pranayama er både kropp og sinn i stor grad balansert, så det er fruktbar grunn for meditasjon.

Meditasjon

Det er vanlig å dele yoga inn i 8 deler:

 • Yamas (etikk)
 • Niyamas (selv-disiplin)
 • Asanas (fysiske øvelser)
 • Pranayama (pusteøvelser)
 • Pratyahara (å vende sansene innover)
 • Dharana (konsentrasjon)
 • Dhyana (meditasjon)
 • Samadhi (ren bevissthet)

De fire siste handler om meditasjon.

Dette er et stort tema, men hvis vi skal holde det kort, er første forutsetning for å stabilisere sinnet at sansene vendes innover. Vanligvis er sansene rettet utover, med konsekvensen at all oppmerksomhet også går utover. Etter hvert som et visst nivå av indre ro kultiveres, blir det svært behagelig å vende sansene innover, hvorpå sinnet blir naturlig mer konsentrert. Med konsentrasjon utvikles evnen til å være et vitne til alt som skjer i sinnet, uten å bli revet med, hvilket gjør at du etter hvert kommer i kontakt med genuin indre Stillhet. Dette kulminerer i Samadhi, som er et sinn i absolutt balanse. I utvidet forstand kan vi si at alle disse kommer under begrepet meditasjon.

I tillegg til indre kultivering, bidrar regelmessig meditasjon til store endringer i hverdagen. Det viktigste bidraget oppstår med evnen til å legge merke til hva som skjer både på den ytre (i verden) og indre (i sinnet) scenen med større presisjon. Kort fortalt fører dette til at vi kommer ut av våre automatiske reaksjonsmønstre, og får en mye større meny å velge fra. Derfor er naturlige effekter av meditasjon mindre stress, bedre søvn, bedre konsentrasjon, økt generell livskvalitet, sterkere immunforsvar, m.m.